22/06/2010

ARN adviseert SYBAss over milieuaspecten in scheepsbouw

ARN adviseert SYBAss over milieuaspecten in scheepsbouw

De Superyacht Builders Association (SYBAss), de wereldwijde vereniging van superjachtbouwers, heeft ARN gevraagd mee te denken over een strategie om aan de op handen zijnde milieuwetgeving voor zeeschepen te kunnen voldoen. Net als de automobielbranche, wordt ook de scheepsbranche geconfronteerd met milieuwetgeving op het gebied van recycling. Deze regelgeving schrijft verplichtingen voor bij het bouwen en verbouwen van grote schepen en uiteindelijk de recycling ervan. Een bijzondere categorie binnen de grote schepen vormt de superjachten, waarvan de bouwers worden vertegenwoordigd door SYBAss.


SYBAss heeft ARN gevraagd een strategie te ontwikkelen voor een aanpak waarmee haar leden aan de toekomstige regelgeving voldoen. Theo Hooning, Algemeen Secretaris van SYBAss: ’Het gaat bij de bouw van superjachten uiteraard om de specifieke en vaak vergaande eisen van de koper, randvoorwaarde is wel dat onze leden op het gebied van wet- en regelgeving aan alle eisen voldoen. Aangezien de auto-industrie al een jarenlange ervaring met dit onderwerp heeft leek het mij verstandig eerst daar ons licht op te steken ’

In 2009 is door de International Maritime Organisation (IMO) een verdrag aangenomen met internationale werking op het gebied van recycling van zeeschepen. De verordeningen in het verdrag hebben betrekking op het ontwerp, de bouw en de exploitatie van schepen. Dit om vrijkomende gevaarlijke stoffen en materialen op een veilige en milieuverantwoorde wijze te kunnen recyclen; tijdens en aan het einde van de levensduur van de schepen. Hieruit vloeit onder andere een verplichting voort van het hebben van een registratiesysteem. De bouwer van schepen moet registreren waar en welke gevaarlijke stoffen en materialen zich aan boord bevinden. Dit geldt zowel bij de bouw van schepen als bij het verbouwen ervan. Ook zullen verschillende gevaarlijke stoffen en materialen niet meer of slechts beperkt mogen worden gebruikt in schepen.

De leden van SYBAss opereren wereldwijd en wensen een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen die gericht is op het zo efficiënt mogelijk invulling geven van de regelgeving. ARN Advisory gaat Sybass hierin adviseren op basis van haar kennis vanuit de autoindustrie.


 Gerelateerde artikelen

nieuws
Grensoverschrijdende samenwerking rondom autorecycling

Grensoverschrijdende samenwerking rondom autorecycling

Hergebruik van grondstoffen neemt een centrale plaats in bij de transitie naar een circulaire economie, zowel in Nederland als Europa-breed. ARN loopt voorop met het bewerken van r ...

Bekijk nieuws
nieuws
Regiobijeenkomsten ARN in het teken van transitie

Regiobijeenkomsten ARN in het teken van transitie

Met 6 drukbezochte regiobijeenkomsten heeft ARN de aangesloten autodemontagebedrijven en andere belanghebbenden geïnformeerd over recente ontwikkelingen in de samenwerking met ARN ...

Bekijk nieuws
nieuws
Innovatieve recycling van materialen

Innovatieve recycling van materialen

Autofabrikanten die elektrische auto's willen aanbieden, kunnen een bestaand model ombouwen, of een totaal nieuwe variant ontwikkelen. In het eerste geval besparen ze op ontwi ...

Bekijk nieuws
nieuws
ARN verzorgt presentatie en rondleiding tijdens IARC 2014

ARN verzorgt presentatie en rondleiding tijdens IARC 2014

Namens ARN heeft Hans van de Greef een presentatie gegeven tijdens de 14e editie van het International Automobile Recycling Congress (IARC), dat van 19 tot en met 21 maart plaatsvo ...

Bekijk nieuws
nieuws
ARN werkt mee aan duurzame inrichting rotonde

ARN werkt mee aan duurzame inrichting rotonde

De middenberm van de rotonde Rivierenlandlaan - Laan van Westroijen in Tiel krijgt een nieuwe inrichting. Het ontwerp van kunstenaar Jan van IJzendoorn maakt gebruik van de basaltb ...

Bekijk nieuws
nieuws
Tweede leven voor kerstboom als auto-onderdeel

Tweede leven voor kerstboom als auto-onderdeel

Gooit u uw kerstboom na Kerstmis gewoon weg? U kunt er ook autodelen van laten maken. De natuurlijke vezels uit bomen is een alternatief voor glasvezel, een kunststof dat de autoin ...

Bekijk nieuws

Schrijf je in voor onze maandelijke nieuwsbrief

ARN

ARN is het Nederlandse expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche.

Extranet

Digitaal transporten voor gedemonteerde ARN-materialen aanmelden.

Inloggen bij Mijn ARN