Organisatiestructuur

ARN is onderverdeeld in een drietal business units die vanuit 2 verschillende doelstellingen opereren. Elke business unit heeft zijn eigen specifieke expertise, producten en diensten op het gebied van recycling en duurzame mobiliteit.


Doelstelling 95% recycling

ARN Auto Recycling en ARN Recycling zijn de twee business units die worden gefinancierd vanuit de recyclingsbijdrage en die zich bezighouden met het behalen van de vanaf 2015 wettelijk bepaalde doelstelling van 95% recycling van autowrakken.

ARN Auto Recycling

Samen met een netwerk van bijna 300 ketenpartners zorgt ARN Auto Recycling voor de milieuverantwoorde verwerking van afgedankte auto’s. Vanaf 2015 is de wettelijke doelstelling voor autorecycling vastgesteld op 95% recycling en nuttige toepassing. Mede dankzij de inspanningen van ARN Auto Recycling en haar ketenpartners is deze doelstelling inmiddels behaald.

ARN Recycling

ARN Recycling maakt deel uit van de keten om de door de overheid opgelegde doelstelling van 95% recycling en nuttige toepassing in 2015 te kunnen realiseren. In 2011 zette ARN een belangrijke stap in de goede richting met de opening van de PST-fabriek , waar shredderafval wordt verwerkt tot herbruikbare grondstoffen. De laatste procenten van de doelstelling zijn complex, maar van cruciaal belang om het beoogde percentage van 95% recycling te halen. Lees de beleidsverklaring van ARN Recycling.

Doelstelling duurzaamheid bevorderen: ARN Sustainability

De bundeling van kennis en kunde van het IvDM en ARN heeft in 2013 geleid tot de samenvoeging van de businessunits ARN Recycling Services, ARN Advisory en het IvDM. Zo kunnen de kennis en ervaring zo optimaal en efficiënt mogelijk worden ingezet. ARN Sustainability opereert los van de recyclingbijdrage en is zelffinancierend. ARN Recycling Services is inmiddels opgeheven en ARN Advisory en het IvDM blijven voorlopig onder dezelfde (handels)naam in de markt opereren.

ARN Advisory

ARN Advisory geeft advies over de inzet van technologie en ketenmanagement in de mobiliteitsbranche. Hiermee komt ARN Advisory tegemoet aan organisaties met specifieke vragen op het gebied van duurzaamheid. Vakgerichte kennis, praktische adviezen en doeltreffende oplossingen helpen om ook de moeilijkste vraagstukken rond het hergebruik van grondstoffen en onderdelen inzichtelijk te maken.

Het IvDM

Het IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit) is in 2008 opgericht door BOVAG en RAI Vereniging, met als doel om met belanghebbende partijen binnen de mobiliteitssector samen te werken aan een duurzame toekomst. Per 1 maart 2013 zijn de activiteiten van het IvDM overgedragen aan ARN. Het samengaan van beide organisaties is een logische stap in de bundeling van kennis voor verduurzaming van de mobiliteitsbranche. www.ivdm.nl.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 12252
1100 AG Amsterdam Zuidoost

T – (020) 6613181
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Entree 258
1101 EE Amsterdam Zuidoost

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl