Visie en Missie


Visie

ARN opereert vanuit de gedachte dat de behoefte aan mobiliteit blijft toenemen en Nederlandse autowegen almaar drukker worden. Tegelijkertijd zijn steeds meer mensen zich bewust van het feit dat mobiliteit duurzamer kan én moet. Efficiënt en duurzaam met grondstoffen omgaan en de keten verduurzamen is dan ook van essentieel belang.

Missie

ARN ziet het als haar taak om duurzaamheid in de mobiliteits-en recyclingbranche aan te jagen. Door kennisuitwisseling, ketenregie, recycling en innovatie. Daarmee levert zij een actieve bijdrage aan de circulaire economie.

Positionering

ARN is het gedreven expertisecentrum dat invulling geeft aan duurzaamheid en recycling, en daarmee een bijdrage levert aan transparantie en compliance voor haar opdrachtgevers.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 12252
1100 AG Amsterdam Zuidoost

T – (020) 6613181
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Entree 258
1101 EE Amsterdam Zuidoost

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl