Advies


Inzet van recyclingtechnologie

ARN heeft sinds 1996 ruime ervaring opgedaan met het inrichten en optimaliseren van de autorecyclingketen. Door effectieve inzet van uiteenlopende technologieën slagen ARN en de aangesloten ketenpartners erin om recycling en hergebruik van afgedankte auto’s en gedemonteerde onderdelen in goede banen te leiden. Met deze kennis adviseert ARN bedrijven over het effectief en milieubewust inrichten van afvalstromen. Daarbij heeft ARN een jarenlange ervaring met de afzet van teruggewonnen materialen als metalen, kunststoffen, vloeistoffen, accu’s, banden, rubber, glas en fijne fracties. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neemt u dan contact op met een van onze consultants of vul ons contactformulier in.

Transparantie in (afval) keten van uw product

De wijze waarop lokale overheden, autobedrijven en bedrijven moeten omgaan met hun afvalstromen, is wettelijk vastgelegd. ARN helpt organisaties om aan deze wettelijke bepalingen te voldoen. Daartoe inventariseren onze consultants alle afvalstromen binnen uw organisatie, zodat u precies weet wat er gebeurt met afval en restmaterialen die bij uw bedrijfsvoering ontstaan. Neemt u voor meer informatie contact met ons op. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het dossier ‘Efficiency in de keten’.

Shredderproeven

Net als alle andere EU-lidstaten is ook Nederland verplicht om jaarlijks aan Brussel te rapporteren in hoeverre doelstellingen ten aanzien van materiaalrecycling en hergebruik van autowrakken zijn gehaald. Een groot gedeelte van deze doelstelling wordt bepaald door het metaalpercentage van autowrakken. ARN bepaalt dit percentage op basis van nauwkeurige shredderproeven met een representatieve batch autowrakken waarvan alle gedemonteerde onderdelen en gerecyclede materialen in kaart worden gebracht. Op basis van deze gegevens stelt ARN een massa- en materiaalbalans over het gehele proces op. Speciaal voor deze shredderproeven heeft ARN in samenwerking met TNO en de TU Delft meetprotocollen uitgewerkt. Neemt u voor meer informatie over shredderproeven contact op met Rob van der Linden.

Ecotest

Bij de recycling van autowrakken is een zo hoog mogelijk recyclingpercentage geen doel op zich. Effectief recyclen vraagt om een optimale balans tussen ecologie (CO2-footprint en andere indicatoren zoals toxicologie), grondstoffenbehoud (recycling) en economie (kosten). Samen met Ffact Management Consultants ontwikkelde ARN de Ecotest , een test die de impact van de productketen transparant maakt door de verschillende indicatoren die belangrijk zijn voor het proces met elkaar te wegen. Beleidsmakers kunnen met de Ecotest beslissingen op het gebied van duurzaamheid onderbouwen met op de praktijk gebaseerde feiten over de productketen. Neem voor meer informatie over de Ecotest contact op met Marlies Meijer-Willems.

Lees hier onze Algemene Voorwaarden Adviesdiensten


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 12252
1100 AG Amsterdam Zuidoost

T – (020) 6613181
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Entree 258
1101 EE Amsterdam Zuidoost

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl