Recycling van accu’s


Besluit Beheer Batterijen en Accu’s

Alle wettelijke bepalingen rond de verwerking van oude batterijen en accu’s zijn vastgelegd in het Besluit beheer batterijen en accu’s (Bbb). Hieronder vallen uiteraard ook startaccu’s en de zogenoemde HV-batterijen uit hybride en volledig elektrische auto’s.

ARN en Stibat

Voor de inzameling en verdere verwerking van deze accu’s heeft ARN de krachten gebundeld met Stichting Batterijen (Stibat). Samen zorgen beide partijen ervoor dat autoaccu’s in Nederland zonder schadelijke gevolgen voor het milieu worden gerecycled.

Recyclingproces autoaccu’s

In autoaccu’s zitten schadelijke materialen, zoals lood en zwavelzuur. Als deze materialen vrijkomen, vormen ze een gevaar voor mens en milieu. Het is dus van belang dat afgedankte accu’s op verantwoorde wijze worden verwerkt. De accu is meestal het eerste onderdeel dat door het demontagebedrijf uit een afgedankte auto wordt verwijderd. Een inzamelaar haalt de accu’s op bij de demontagebedrijven, waarna ze worden getransporteerd naar de verwerker. Zelf een oude accu inleveren? Dan heeft ARN een duidelijk overzicht van de dichtstbijzijnde afgiftepunten.

Hybride en elektrische accu’s

Hetzelfde geldt voor HV-batterijen van hybride en elektrische auto’s. Met het oog op veiligheid moet de demontage van deze accu’s extra secuur worden uitgevoerd. Om het werken met hoge voltages in goede banen te leiden, ontwikkelde ARN samen met Innovam de training ‘Veilig demonteren van hybride en elektrische voertuigen’ voor medewerkers  van autodemontagebedrijven. Meer over de demontage van Elektrische Voertuigen leest u in het Dossier HV-batterijen.

Financiering

Het Besluit beheer batterijen en accu’s schrijft een aantal verplichtingen voor aan fabrikanten en producenten van accu’s. Omdat het voor veel fabrikanten lastenverzwarend is om aan deze verplichtingen te voldoen, ontwikkelde ARN een collectieve oplossing: het ARN beheerplan. Voor deelname aan het ARN beheerplan betalen fabrikanten en producenten een beheerbijdrage. Vanuit de beheerbijdrage worden alle kosten gefinancierd die nodig zijn om een collectief systeem op te zetten en de werking hiervan te garanderen.

Beheerbijdragen 2017

De nieuwe beheerbijdrages voor inzameling en verwerking in het jaar 2017 zien er als volgt uit:

•    De beheerbijdrage voor loodzuur en NiMH auto(start-) accu’s en -batterijen blijft gelijk aan die van 2016: €0,05 (excl. BTW).

In het geval ARN enkel de administratieve verplichtingen voor het Bbb uitvoert, geldt hiervoor slechts de hierboven genoemde beheerbijdrage van €0,05 excl. BTW per accu. Uitzondering hierop wordt gevormd door de Li-ion startaccu’s, waarvoor strengere wettelijke regels gelden en daarom uitsluitend de volledige beheerbijdragen van toepassing zijn.

De bijdragen voor Li-ion (start-)accu’s worden in 2017 (incl. BTW):

•    €10 per accu bij een accu gewicht ≤5 kg
•    €25 per accu  bij een accu gewicht >5 kg en ≤25 kg
•    €75 per accu  bij een accu gewicht >25 kg en ≤100 kg
•    €150 per accu  bij een accu gewicht >100 kg en ≤350 kg
•    €180 per accu bij een accu gewicht >350 kg en ≤600 kg
•    €210 per accu  bij een accu gewicht >600 kg en ≤900 kg

Deze beheerbijdragen voor Li-ion accu’s en batterijen komen bovenop de €42,50 recyclingbijdrage.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 12252
1100 AG Amsterdam Zuidoost

T – (020) 6613181
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Entree 258
1101 EE Amsterdam Zuidoost

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl