Recycling van auto’s


De auto; een bron van grondstoffen

Samen met ongeveer 300 ketenpartners maakt ARN zich sterk voor een zo efficiënt en effectief mogelijke recycling van autowrakken. Dat begint bij hergebruik van onderdelen, ingevuld door de markt zelf. Daarna is het belangrijk te kijken hoe het restant van de auto als grondstof weer opnieuw op een zo hoogwaardig mogelijke manier kan worden gerecycled. Deze activiteiten worden betaald vanuit de recyclingbijdrage van € 42,50 die bij de verkoop van elke nieuwe auto in rekening wordt gebracht.

Waar bestaat de auto uit? Wat kunnen we met het materiaal? Hoe moeilijk is het om het eruit te halen? De antwoorden hierop leiden tot de huidige prestatie in Nederland, waarmee we voorop lopen in Europa.

Recyclingproces auto’s

Aan het eind van de levenscyclus gaat uw auto naar de ‘sloop’: het autodemontagebedrijf. In Nederland worden jaarlijks zo’n 230.000 autowrakken gedemonteerd. Minimaal 95% van het autogewicht wordt gerecycled en nuttig toegepast.

1. Autodemontagebedrijf

Levert u uw oude auto in bij een ARN-aangesloten autodemontagebedrijf, dan bent u verzekerd van milieuverantwoorde recycling van uw oude auto. Na inlevering van uw oude auto bij het autodemontagebedrijf ontvangt u een vrijwaringsbewijs. Het kenteken wordt afgemeld bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Veel onderdelen van uw auto, zoals dynamo, startmotor en koplampen zijn na reiniging en eventuele revisie geschikt voor hergebruik. Deze worden bij het demontagebedrijf opgeslagen en verkocht. Daarna wordt uw auto ontdaan van de accu, alle vloeistoffen en de banden. Gespecialiseerde bedrijven zamelen deze materialen in, en verwerken deze tot grondstoffen voor nieuwe producten. Gedemonteerde materialen:

 • Vloeistoffen
 • Banden
 • Startaccu
2. Shredderbedrijf / Tussenhandelaar

De kale autowrakken gaan, al dan niet via een erkende tussenhandelaar, naar een ARN-erkend shredderbedrijf dat alle metalen terugwint ten behoeve van de metaalverwerkende industrie. Het restant – shredderafval – gaat voor verdere verwerking naar de PST-fabriek in Tiel. Materialen:

 • IJzer
 • Koper
 • Aluminium
3. PST-fabriek

In de PST-fabriek wordt shredderafval met Post Shredder Technologie (PST) op verschillende manieren gescheiden voor hergebruik. Dit levert 4 hoofdstromen van grondstoffen op, die in verschillende afzetmarkten worden gebruikt voor het maken van nieuwe producten. Materialen:

 • Mineralen
 • Vezels
 • Kunststof
 • Metalen

De PST-fabriek is essentieel voor de laatste procenten in het behalen van de doelstelling van 95% recycling en nuttige toepassing. Daarom heeft ARN voor de PST-fabriek een Life+-subsidie ontvangen. Het subsidieprogramma Life+ is bedoeld voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Life+ heeft 3 pijlers: natuur en diversiteit, milieu en communicatie, en milieubeleid en bestuur (governance). Autorecycling valt onder de laatste pijler. ARN is voorloper; de PST-fabriek dient als demonstratieproject voor andere EU-landen.

Uit welke materialen bestaat uw auto?

In 2015 woog de gemiddelde auto 1.038 kilo en leverde gemiddeld ongeveer 200 kilo shredderafval op. Dit is onderverdeeld in de volgende materialen:

 • Metalen: 4 kg
 • Kunststof: 70 kg
 • Vezels: 52 kg
 • Mineralen: 46 kg
 • Overig: 14 kg
 • Stof: 10: kg

Financiering

Consumenten betalen bij de aanschaf van een nieuwe auto een recyclingbijdrage. Die recyclingbijdrage is €45,–. Voor dit bedrag zorgt ARN samen met autodemontage-, inzamel-, recycling- en shredderbedrijven én de PST-fabriek dat meer dan 96% van de auto wordt gerecycled en nuttig toegepast. Bekijk het recyclingproces hierboven om te zien waarvoor de recyclingbijdrage wordt gebruikt.

 • Fase 1: Autodemontagebedrijf
 • Fase 2: Shredderbedrijf
 • Fase 3: PST-fabriek

Autodemontagebedrijf

De laatste eigenaar ontvangt bij het autodemontagebedrijf een vrijwaringsbewijs en het kenteken wordt afgemeld bij de RDW. Het autodemontagebedrijf demonteert vervolgens onderdelen voor tweedehandsverkoop en materialen voor recycling (vloeistoffen, accu en banden). Deze materialen gaan naar recyclingbedrijven die er nieuwe producten van maken.

 • Fase 1: Autodemontagebedrijf
 • Fase 2: Shredderbedrijf
 • Fase 3: PST-fabriek

Shredderbedrijf

Het shredderbedrijf wint metalen terug voor de metaalverwerkenden industrie: ijzer, koper, aluminium. Het restant – shredderafval – gaat voor verdere verwerking op transport naar de PST-fabriek in Tiel.

 • Fase 1: Autodemontagebedrijf
 • Fase 2: Shredderbedrijf
 • Fase 3: PST-fabriek

PST-fabriek

In de PST-fabriek wordt shredderafval met Post Shredder Technologie gescheiden voor hergebruik. Dit levert 4 hoofdstromen van gerecycled materiaal op: mineralen, vezels, plastic en metalen. Deze materialen worden in verschillende industrieën opnieuw deel van het productieproces: er worden bijvoorbeeld straatnaamborden van gemaakt.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 12252
1100 AG Amsterdam Zuidoost

T – (020) 6613181
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Entree 258
1101 EE Amsterdam Zuidoost

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl