Wetgeving


Nationale richtlijnen

Om negatieve milieueffecten als gevolg van het verwerken van autowrakken zoveel mogelijk te beperken, is op 2 juli 2002 het Besluit beheer autowrakken (Bba) van kracht geworden. Met dit Besluit stelt de Nederlandse overheid strikt omschreven eisen aan de volgende zaken:

  • Afgifte, inname en verwerking van autowrakken en de bijbehorende financiering
  • Voorkoming van het gebruik van gevaarlijke stoffen in nieuwe voertuigen
  • Hergebruik en de nuttige toepassing van bij de verwerking van het autowrak vrijkomende materialen
  • Codering van materiaalaanduiding
  • Verstrekken van demontage-informatie
  • Het doen van een verplichte mededeling en een jaarlijkse verslaglegging

Europese wetgeving

Met de Europese richtlijn 2000/53/EG worden voor heel Europa alle voorschriften rond de verwerking van wrakken van gemotoriseerde voertuigen vastgelegd. De Nederlandse overheid geeft aan deze richtlijn invulling met het Besluit beheer autowrakken (Bba). Belangrijke bepaling hierin is dat vanaf 1 januari 2015 ten minste 95% van een auto als product wordt hergebruikt of nuttig wordt toegepast, en waarvan ten minste 85% als product of materiaal wordt hergebruikt.

Recyclingpercentage

Voor de recycling van autowrakken geldt vanaf 2015 een wettelijk vastgestelde norm van 95%. Dit recyclingpercentage is onderverdeeld in twee componenten: 85% moet als product of materiaal worden hergebruikt en nog eens 10% waarvoor een nuttige toepassing moet worden gevonden, bijvoorbeeld in de vorm van verbranding met energieterugwinning.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 12252
1100 AG Amsterdam Zuidoost

T – (020) 6613181
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Entree 258
1101 EE Amsterdam Zuidoost

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl