Recycling batterijen en accu’s

In oude accu’s en batterijen zitten schadelijke materialen, zoals lood en zwavelzuur. Als deze materialen vrijkomen, vormt dat een gevaar voor mens en milieu. Afgedankte accu’s en batterijen moeten dus op verantwoorde wijze worden gedemonteerd en verwerkt.

Het Besluit beheer batterijen (Bbb) schrijft voor hoe dat in zijn werk moet gaan.

En vanuit producentenverantwoordelijkheid zijn autofabrikanten en –importeurs verplicht om batterijen na gebruik terug te nemen. Dit brengt een aantal verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee.

ARN Beheerplan

Samen met de Stichting Batterijen (Stibat)  ondersteunt ARN ondernemers om aan deze verplichtingen te voldoen. Door deel te nemen aan het ARN Beheerplan kan ARN collectieve oplossingen brengen voor inzameling, vervoer en verwerking van afgedankte batterijen. Ook op het punt van de administratieve verplichtingen die gepaard gaan met de BBb, waaronder de verplichting een jaarverslag uit te brengen, kan ARN ondernemers ontzorgen.

Voor deelname aan het dit beheerplan betalen ondernemers een beheerbijdrage. Die bedraagt in 2017 € 0,05 (excl. BTW) per accu. Voor Li-ion batterijen gelden strengere wettelijke regels. Daarom zijn op deze accu’s de volledige beheerbijdragen van toepassing:

  • Accu gewicht ≤ 5 kg: €10
  • Accu gewicht > 5 kg en ≤ 25 kg: €25
  • Accu gewicht > 25 kg en ≤100 kg: €75
  • Accu gewicht > 100 kg en ≤ 350 kg: €150
  • Accu gewicht > 350 kg en ≤600 kg: €180
  • Accu gewicht > 600 kg en ≤900 kg: €210

Deze bedragen zijn inclusief  BTW en komen bovenop de reguliere recyclingbijdrage van € 42,50.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

ARN

Postadres
Postbus 12252
1100 AG Amsterdam Zuidoost

T – (020) 6613181
E – info@arn.nl

Bezoekadres
De Entree 258
1101 EE Amsterdam Zuidoost

ARN Recycling

Post- en bezoekadres
Biezenwei 3
4004 MB Tiel

T – (0344) 636850
E – info@arn.nl